Budovy občianskej vybavenosti

2009 - Škola Hollého - stavebné úpravy a modernizácia (spolupráca s Ing. Arch. Janček)

2018 zahájenie - prebieha - rožšírenie kapacity a revitalizácia areálu Termálnych kúpeľov Malé Bielice