Budovy občianskej vybavenosti

2009 - Škola Hollého - stavebné úpravy a modernizácia (spolupráca s Ing. Arch. Janček)