Cenová kalkulácia

Príprava cenovej kalkulácie projektu závisí hlavne od typu stavby a rozsahu 
projektovej dokumentácie, preto nie je možné presne vypísať ceny za jednotlivé typy projektov.

Osobné informácie
Sem vložte obrázok alebo dokument
    Informácie o projekte
    Zastavaná plocha
    Prípojky na pozemku